Política de privadesa

El responsable (Acord per la Independència, d’ara endavant el Titular) d’acordxlaindependencia.cat (d’ara endavant el Lloc web) considera com un objectiu bàsic garantir la privadesa i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels seus Usuaris (d’ara endavant els Usuaris, l’Usuari en singular) i de tots els qui es relacionen amb aquest Lloc web i, per aquest motiu, manifesta el màxim compromís de compliment de l’actual Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa a la protecció i lliure circulació de dades personals (RGPD). Per tant, en la clàusula present es facilita la informació sobre l’ús que farà el Titular de les vostres dades personals.

Dades d’identificació i contacte

Carolina Frías del Pino és la Titular del Lloc web i la responsable del tractament de les dades de caràcter personal que es tractin per mitjà d’aquest Lloc web i els seus subdominis i subdirectoris, en els formularis situats en aquests. Podeu consultar la informació relativa a Acord per la Independència visitant la pàgina de l’Avís legal que apareix al peu de la pàgina principal. Us podeu posar en contacte amb la responsable del tractament de dades a l’adreça de correu electrònic info@acordxlaindependencia.cat.

Descripció i finalitats dels tractaments

A continuació us informem dels tractaments fets pel Titular en relació amb les dades que l’Usuari faciliti en algun dels formularis del Lloc web.

Per a cadascun especifiquem: la finalitat i la base jurídica del tractament, el termini durant el qual conservarem les vostres dades i, si escau, la possible comunicació de dades a tercers.

Usuaris registrats

 • Finalitat: tractament de les dades per gestionar i controlar el registre i participació dels Usuaris que es donen d’alta al registre del Lloc web. Pot incloure també la interacció entre Usuaris i/o amb els responsables del Lloc web, escriure i llegir comentaris, obtenir i poder editar i mantenir un perfil o espai propi d’Usuari registrat, obtenir ofertes i descomptes a la Botiga o altres parts del Lloc web i d’altres prestacions. També podrem tractar les vostres dades per atendre qualsevol qüestió, dubte, queixa o reclamació que ens pugueu adreçar.
 • Base jurídica: la base jurídica del tractament és el consentiment de l’Usuari.
 • Termini: les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació formalitzada mitjançant el formulari d’alta i/o la relació contractual i, un cop finalitzada, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstes.

Usuaris amb una o més subscripcions

 • Finalitat: tractament de les dades per gestionar i controlar les possibles subscripcions ofertes al Lloc web a les quals els Usuaris vulguin lliurement afegir-se i contractar. Pot incloure també la interacció entre Usuaris i/o amb els responsables del Lloc web, escriure i llegir comentaris, obtenir i poder editar i mantenir un perfil o espai propi d’Usuari registrat, obtenir ofertes i descomptes a la Botiga o altres parts del Lloc web i d’altres prestacions exclusives. També podrem tractar les vostres dades per atendre qualsevol qüestió, dubte, queixa o reclamació que ens pugueu adreçar.
 • Base jurídica: la base jurídica del tractament és la gestió i execució d’un contracte en què l’interessat és part.
 • Termini: les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual formalitzada mitjançant la subscripció i, un cop finalitzada, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstes.
 • Destinataris: no se cediran les dades personals de l’Usuari a cap tercer, llevat de les ja assenyalades a l’apartat Finalitats d’aquesta secció i a: (1) les entitats bancàries que indiqui l’Usuari, per realitzar la corresponent domiciliació bancària; (2) prestadors de serveis de les comunicacions, per a possibilitar la prestació del servei.

Gestió de la botiga i resta de serveis oferts en el Lloc web

 • Finalitat: tractament de les dades per gestionar, desenvolupar i executar la compravenda de productes i/o la contractació de serveis que s’ofereixen a través de la botiga online del Lloc web, inclosos serveis associats com ara la gestió del cobrament o l’enviament dels productes adquirits. Pot incloure també la interacció entre Usuaris i/o amb els responsables del Lloc web, escriure i llegir comentaris, obtenir i poder editar i mantenir un perfil o espai propi d’Usuari registrat, obtenir ofertes i descomptes a la Botiga o altres parts del Lloc web i d’altres prestacions exclusives. També podrem tractar les vostres dades per atendre qualsevol qüestió, dubte, queixa o reclamació que ens pugueu adreçar.
 • Base jurídica: la base jurídica del tractament és la gestió i execució d’un contracte i/o compravenda en què l’interessat és part.
 • Termini: les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual formalitzada mitjançant la compravenda de productes i/o contractació de serveis i, un cop finalitzada, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstes.
 • Destinataris: no se cediran les dades personals de l’Usuari a cap tercer, llevat de les ja assenyalades a l’apartat Finalitats d’aquesta secció i a: (1) les entitats bancàries que indiqui l’Usuari, per realitzar la corresponent domiciliació bancària; (2) prestadors de serveis de les comunicacions, per a possibilitar la prestació del servei.

Enviament de Butlletins d’informació (newsletter)

 • Finalitat: tractament de les dades per mantenir informat l’Usuari, mitjançant l’enviament per mitjans informàtics -normalment correu electrònic- d’un butlletí (newsletter) de forma periòdica, amb un resum o fragments sobre informació, articles, continguts, esdeveniments, productes, serveis i novetats del Lloc web. Aquesta activitat implica promocionar continguts editorials, publicacions i notícies exclusives del Lloc web, productes, serveis i esdeveniments que organitzem en el marc de la nostra activitat com a mitjà de comunicació compromès amb la cultura i l’actualitat.
 • Base jurídica: la base jurídica del tractament és el consentiment de l’Usuari mitjançant el marcat de la casella dedicada que es troba en el formulari o formularis corresponents.
 • Termini: les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins que l’Usuari retiri o revoqui el seu consentiment per a la seva recepció i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.
 • Destinataris: no se cediran les dades personals de l’Usuari a cap tercer, llevat de les ja assenyalades a l’apartat Finalitats d’aquesta secció i als prestadors de serveis de les comunicacions, per a possibilitar la prestació del servei.

Consultes i reclamacions d’Usuaris no registrats

 • Finalitat: tractament de les dades per atendre a qualsevol sol·licitud, consulta, dubte, aclariment, queixa o reclamació feta per l’Usuari no registrat al Lloc web i poder fer-ne un seguiment apropiat.
 • Base jurídica: la base jurídica del tractament és el consentiment de l’Usuari mitjançant el marcat de la casella dedicada que es troba en el formulari o formularis corresponents.
 • Termini: les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins a haver donat resposta i/o resolució completa a la sol·licitud, consulta, dubte, aclariment, queixa o reclamació i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.
 • Destinataris: no se cediran les dades personals de l’Usuari a cap tercer, llevat de les ja assenyalades a l’apartat Finalitats d’aquesta secció i a: (1) si escau, qualsevol entitat o organització que pogués resultar d’interès per a la resolució de la sol·licitud, consulta, dubte, aclariment, queixa o reclamació, sempre que sigui estrictament necessari; (2) prestadors de serveis de les comunicacions, per a possibilitar la prestació del servei.

L’Usuari garanteix i respon, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals proporcionades i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades.

Amb qui compartim les vostres dades personals?

El Titular del Lloc web no ven ni lloga les vostres dades personals o cap fragment d’aquestes dades a tercers, i només les comunicarà a persones o entitats si obtenim el vostre consentiment previ o en compliment o de conformitat amb la legislació aplicable quan aquest consentiment no sigui necessari per a una transferència específica.

Aquest Lloc web compartirà o donarà accés a les vostres dades a tercers quan fer-ho sigui necessari per aconseguir un dels objectius que s’han descrit a la secció Descripció i finalitat dels tractaments i de conformitat amb la legislació vigent, com per exemple administracions públiques per al compliment d’obligacions legals i entitats bancàries per a la gestió de cobraments i pagaments. També podran comunicar-se a les categories d’encarregats següents: proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hostinghousing, enviament automatitzat de correu electrònic amb butlletins, ofertes o altre material de marketing digital només si escau, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessoria i representació legal.

Alguns dels nostres encarregats del tractament poden estar ubicats a tercers països de fora de la Unió Europea (UE) o de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). En tots aquests casos ens assegurem a través dels nostres contractes que es garanteixi el compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals.

Dades de menors

Els menors de 14 anys només poden utilitzar el Lloc web si tenen el permís dels pares o representants legals (tutors), que en seran els responsables.

Tractament i política de cookies

Aquest Lloc web pot utilitzar una sèrie de cookies pròpies i de tercers que recullen informació durant la navegació de l’Usuari per tal de millorar la seva experiència.

Per a més informació, seguiu l’enllaç a la Pàgina de cookies.

Drets que podeu exercir en relació amb les vostres dades personals

En qualsevol moment i de forma gratuïta, podeu exercir els següents drets:

 • Accedir a les vostres dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les vostres dades quan, entre més motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Obtenir d’Acord per la Independència la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Acord per la Independència deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades.
 • Revocar els consentiments.
 • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan considereu que en Acord per la Independència ha vulnerat els drets que us són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

També, en els tractaments que tinguin com a base jurídica el vostre consentiment, teniu dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prèviament a la seva retirada.

Per a l’exercici d’aquests drets, podeu enviar la vostra sol·licitud acompanyada d’un document acreditatiu de la vostra identitat a l’adreça de correu electrònic info@acordxlaindependencia.cat.

En tot cas, teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent si ho considereu oportú.

Mesures de seguretat

El Titular del Lloc web ha aplicat i manté els nivells de seguretat exigits pel RGPD per a protegir les dades de caràcter personal dels Usuaris davant la pèrdua fortuïta i d’accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què són exposades.

No obstant això, la transmissió d’informació per mitjà d’internet no és totalment segura; per això, i malgrat que el Titular fa el màxim esforç per a protegir les dades dels Usuaris, no pot garantir-ne la seguretat total durant el trànsit de i fins al Lloc web. Per tant, tota la informació que faciliteu s’enviarà a compte i risc vostre. Una vegada rebudes les vostres dades, el Titular utilitzarà procediments i funcions de seguretat rigorosos per impedir-hi qualsevol accés no autoritzat i complir la seva obligació de mantenir el secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les i protegir-les evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat.

Actualització de la Política de privadesa

El Titular del Lloc web es reserva el dret de modificar de manera unilateral aquesta Política de privadesa, a conseqüència, entre més circumstàncies, de: (1) canvis en el lloc web; (2) modificacions en els tractaments o finalitats de dades personals; (3) modificacions o novetats legislatives; i (4) l’establiment de nous criteris per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o qualsevol altra autoritat sobre la matèria.

Per això, el Titular recomana a l’Usuari que llegeixi detingudament la Política de privadesa vigent en el moment en què accedeixi al Lloc web i, en tot cas, abans de registrar-se, subscriure’s o comprar cap producte per mitjà d’aquest Lloc web.

Última actualització: juliol de 2021