Manifest

Aquest projecte ha nascut per culminar la independència de Catalunya. La nostra idea principal és articular tot el moviment sobiranista en un espai que eviti els errors i les febleses dels darrers anys, un espai on sumar esforços i treballar tots plegats per tal que Catalunya esdevingui un estat independent.

Si volem resultats diferents, hem de fer coses diferents.

Quan observem la situació actual i analitzem el camí recorregut, veiem una classe política cada dia més distanciada de les demandes del poble. Els nostres dirigents estan només pendents d’intentar mantenir l’estatus polític i econòmic per mitjà de guanyar eleccions, comptant que tenen el vot segrestat, i fan esforços d’apropament a Espanya amb intents de diàleg que l’estat opressor rebutja una vegada i una altra, ja que té els partits catalans sotmesos i no els necessita. Davant d’aquesta situació considerem necessari impulsar un moviment transversal, en el qual tinguin cabuda tots aquells que comparteixin el mateix propòsit i que contempli les tres línies d’actuació següents:

  1. Tornar a empoderar el poble;
  2. Crear les condicions que sabem indispensables per poder fer efectiva la independència de manera real i irreversible.
  3. Generar una candidatura amb capacitat guanyadora a les pròximes eleccions al Parlament que dugui a terme el mandat popular i democràtic de l’1 d’octubre de 2017 i proclami la independència de Catalunya.

L’objectiu d’aquesta proposta és crear una candidatura a les eleccions vinents al Parlament de Catalunya que disposi dels millors perfils humans. És a dir, que aglutini homes i dones amb la preparació i la valentia necessàries per assolir la independència.

S’hi podran adherir totes aquelles persones i agrupacions que hagin estat actors de reivindicació i protesta contra aquells que impedeixen l’alliberament nacional de Catalunya.

Quedaran exclosos de participar-hi els partits polítics, amb o sense representació parlamentària, que només podran fer costat de forma explícita a la candidatura si renuncien a presentar-se a les eleccions al Parlament.

Els militants o simpatitzants d’aquests partits que vulguin presentar-se al procés de selecció de candidats hauran de complir els requisits exigits per la candidatura i ho podran fer a través de les entitats que s’adhereixin al projecte.

El motiu principal d’excloure els partits és que aquesta candidatura electoral no té la intenció de fer política ideològica, sinó que es crea exclusivament per assolir la independència, preservar la llengua i la cultura del país, i denunciar la corrupció sistèmica partidista dels òrgans de govern i de l’administració catalana.

Les persones i agrupacions que presentem aquesta opció política hem creat uns grups de treball que, entre altres actuacions, preparen un reglament intern i una ponència política, que es donaran a conèixer en un Congrés Nacional Independentista, en una data encara per definir.

Aquesta informació es farà arribar a totes les associacions i entitats de la societat civil d’arreu del país, de les quals tinguem coneixement.

Una qualitat prou sabuda del poble català és que, sigui quin sigui l’origen o la situació social de la seva ciutadania, sempre està disposat a mobilitzar-se per fer un país millor. Sumem esforços i fem-ho!

Necessitem engrescar un gran nombre de gent amb un compromís ferm i poder plantejar una alternativa política sòlida. Així tindrem la capacitat real de fer efectiva la voluntat del poble sense dependre de ningú.

El poble és qui té el poder real. Només la voluntat popular farà possible el nostre objectiu de país. Aquesta és la nostra proposta, i l’oferim a tothom qui cregui que és vàlida per assolir l’alliberament nacional de Catalunya.

Catalunya – novembre 2022